Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro

Istoricul localității

09 October 2018

Primele informatii despre această așezare datează din 1216. Într-o scrisoare de donație, Regele Andrei al II -lea dăruiește ținutul ce azi poartă denumirea de Micula, Grofului Merk pentru merite deosebite.

 

În 1456 în timpul domniei lui Ladiszlau al V-lea este concepută stema acestui ținut.
În 1657 Mikulai Andras a turnat un clopot pe care figurează blazonul familiei sale ce se află și azi în turnul bisericii Reformate din localitate.


Locuitorii acestui loc nu au fost ocoliți de frământările luptelor oastei tătare. Astfel în 1717 aproximativ 12 mii de tătari, au ucis copii, părinți, bunici, jefuind tot ce găseau în cale. Locul în care s-a produs masacrul poartă azi denumirea de "Dâmbul Tătarilor".


Mai târziu, în 1897 copiii acestui loc au beneficiat de prima școală. Aceasta se numea "Școala Populară" și era finanțată de către biserica Reformată.

După 14 ani, în 1911 a luat ființă prima școală de stat care a funcționat paralel cu Școala Reformată până în 1948, când reforma școlară sistează funcționarea oricărei alte forme de învățământ.


În 1901 a fost întocmită prima hartă cadastrală, ce a suferit modificări de-a lungul timpului.
În 1948 s-au stabilit hotarele acestei comune și denumirea acesteia. 
Cu toate că liniile de cale ferata traversau comuna, stație în anul 1869 nu exista.

 

Se povestește de existenta unei mori de apă ce aparținea Grofului Rafael în anul 1216 și care era amplasată pe râul Tur astfel încât oamenii ce locuiau de-o parte și de alta a Râului Tur, veneau zeci de kilometri cu căruțele pentru a-și măcina grâul. Această moară prin descendenți a revenit familiei Mikula, iar în 1842 a revenit familiei Gagoczi.

Mai târziu a funcționat și o moară cu aburi, de care comuna a beneficiat până în 1974.


Începând cu secolul XIX, evreii se evidențiază în acest ținut. Având un spirit întreprinzător aceștia în curând ajung cei mai bogați locuitori. Printre cele mai bogate familii amintim: Galgoczi, Ostroviczki, Kolcsei.

 

Comuna a beneficiat de mijlocul de transport feroviar cu ajutorul Guvernului Austriac. Moara cu aburi - a fost meritul evreilor iar băile termale au fost realizate de către vechii moșieri.

 

În 1921 se construieste clădirea în care funcționează Primăria Micula iar în aceeași perioadă funcționează și poșta telegraf.
Locuințele localnicilor erau amplasate astfel: Feudalii, proprietarii de pământ locuiau în centru, iar în partea stângă erau amplasate casele iobagilor.

 

În 1925 a luat ființă colonia Micula Nouă, azi satul Micula Nouă. Din documentele găsite în 1957, rezultă că, colonia avea 112 case și 614 locuitori.


Între 1925 -1940 Benea Vasile este secretar al comunei, el a construit din materialele locuințelor evreilor deportați (a vad. Muller) Școala și grădinița din satul Micula Nouă.


Din 1932 apar primele familii de ruteni în comună.
În 1950 a fost înființată Cooperativa Agricolă de Producție (C.A.P.).
În 1957, în Micula existau 2047 locuitori.
Căminul Local din localitate a fost construit pe fosta moșie a familiei Ostroviszki.
La data de 10 februarie 1961 începe electrificarea comunei.
Între anii 1964 - 1965, s-a deschis Școala cu cls I- VIII Micula.

Cel mai reprezentativ intelectual al comunei a fost Gellert Sandor, profesor, poet și scriitor.