Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Taxe și impozite

1. Impozite clădiri aparținând persoanelor fizice


Se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii ce se determină astfel:

 • clădiri cu pereți cărămidă 397 lei/mp
 • clădiri cu pereți de lemn, chirpici 114 lei/mp
 • anexe construite din cărămidă - 102 lei/mp
 • anexe cu pereți lemn, chirpici - 45 lei/mp
 • pentru locuințe situate la subsol sau la mansardă valoarea reprezintă 75% din valoarea, corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 
 • pentru spații cu altă destinație 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

 

În cazul în care contribuabilii dețin mai multe clădiri cu destinație de locuință, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

 • +15% - I clădire
 • +50 % -II clădire
 • +75 %- III clădire
 • +100%-IV clădire

 

2. Impozit clădiri aparținând persoanelor juridice

Se calculează prin aplicația cotei stabilită de Consiliul Local care poate fi cuprinsă între 0.5 - 1% asupra valorii de inventar înregistrate în contabilitate. Se stabilește 1%.
Dacă reevaluarea clădirii nu s-a efectuat începând cu anul 1998, cota impozitului pe clădiri este între 5%-10% aplicat la valoarea de inventar înregistrate în contabilitate. Se stabilește 10%.

 

3. Impozit pe terenurile din intavilanul localității:


În urma hotărârii C. L., întreaga comună se va încadra în zona "D" prin urmare, impozitul pe terenul din intravilan, se va calcula astfel:

 

ZONA IVRANG 
D249 lei/ Ha
                                     

4. Impozitul pentru terenurile situate în intravilan se stabilesc după cum urmează:


CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ
                     LEI/MP
                     Zona IV

 • terenuri arabile - 11 lei/Ha
 • pășuni - 9 lei/Ha
 • fânețe - 9 lei/Ha
 • vii - 13 lei/Ha
 • livezi - 20 lei/Ha
 • păduri - 11 lei/Ha

Nu se va percepe impozite și taxă teren pe terenurile prezentate în anexa 5: terenurile aparținând cultelor, cimitirelor etc.
Impozitul pentru teren extravilan indiferent de rangul localității, categoria de folosință și zona unde este situat impozitul pe teren este de 1lei/HA.

 

5. Taxa pentru mijloace de transport

Se stabileste în functțe de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cmc, sau fracțiune după cum urmează:

 • autot. cu capacitatate cilindrică de până la 2000 cm3 - 7 lei/an 
 • autot. cu capacitate cilindrică peste 2000 cm3 - 9 lei/an
 • autobuse, autocare, microbuse - 15 lei/an
 • la autovehicule de până la 12 tone inclusiv - 16 lei/an
 • tractoare înmatriculate - 10 lei/an
 • motociclete - 4 lei/an. 

 

Pentru autovehicule de transort marfă ce depășește 12 tone se stabilește în suma fixă de:

 • peste 12 tone - 110 lei/an
 • peste 13 tone - 167 lei/an
 • peste 14 tone - 235 lei/an
 • peste 15 tone - 533 lei/an

 

Pentru remorci cu capacitate pana la 1t. inclusiv 7 lei / an:

 • între 1-3 t - 24 lei/an
 • între 3-5 t - 37 lei/an
 • peste 5 t - 46 lei/an

 

6. Taxa certificat urbanism se stabilește în procent de 50% în mediul rural funcție de suprafața care se solicită, după cum urmează:

 • până la 150 m2 - 4 lei/an
 • între 151 m2 - 250 m2 - 5 lei/an
 • între 251 m2 - 500 m2 - 7 lei/an
 • între 501 m2 - 750 m2 - 8 lei/an
 • între 751m - 1000m - 10 lei/an
 • peste 1000 m - 10 + 1 pentru fiecare m care depășește 1000m.

Pentru prelungirea unei certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantomul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

7. Taxa eliberare autorizații construcții: este de 0.5% din valoarea autorizată a lucrării în cazul clădirilor cu destinație de locuință sau anexe.

Pentru eliberarea autorizației de desființare a construcțiilor se va percepe o valoare de 0,1 % asupra valorii impozabile a acesteia.

 

8. Taxa de firmă aflată la locul exercitării activității este 23 lei/m2 an sau fracțiune.


9. Taxa de racodare și bransament energie electrică este 9 lei.


10. Pentru autorizații de funcționare pentru acțiuni lucrative și viză anuală a acestora suma datorată este 14 lei.


11. Pentru taxele zilnice de utilizare temporară a locurile publice taxa zilnică este intre 13 lei.


12. Pentru eliberarea Certificatelor de Producător taxa este 35 lei/an.


13. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuritaxa este 23 lei.


14. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este 13 lei.


15. Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

 • autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750.kg inclusiv este de 26 lei
 • autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsa între 750 kg inclusiv și 3500kg inclusiv este de 52 lei
 • autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500kg este de 104 lei.

 

16. Taxa de autorizare provizorie a circulatției autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar este de 7 lei.


17. Taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor este de 296 lei


18. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și complectările ulterioare este de 11 lei/hectar sau fracțiune de hectar.


19. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare este de 1 leu


20. Taxa eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

 • pentru animale sub 2 ani taxa este de 1 leu
 • pentru animale peste 2 ani taxa este de 1 leu

 

21. Taxa de certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietaăți asupra animalelor pe cap de animal, în bilete de proprietate:

 • pentru animale sub 2 ani - taxa este de 1 leu
 • pentru animale peste 2 ani taxa este de 3 lei

 

22. Taxa pentru eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală este de 4 lei.

 

23. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă taxa este de 1 leu.


24. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate taxa este de 1 leu.


25. FACILITATI FISCALE
Pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, teren și taxa transport până în data de 15 martie se propune o bonificație de 10%.


09 October 2018
Legislație

09 October 2018
Documente utile

09 October 2018
Bugetul local

09 October 2018