Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro
Categorie
De la:
Pana la:

Știri și evenimente

Primaria Micula organizeaza o selectie de parteneri pentru proiectul POCU 2014-2020. Multe detalii puteti afla descarcand documentul de mai jos. Termenul limita de depunere a ofertei pentru a fi parteneri este de 9 iulie ora 14:00.

Primaria Micula organizeaza o selectie de parteneri pentru proiectul  POCU 2014-2020. Multe detalii puteti afla descarcand documentul de mai jos. Termenul limita de depunere a ofertei pentru a fi parteneri este de 9 iulie ora 14:00.

25 June 2020
Din data de 06 04 2020 se vor elibera ADEVERINȚE APIA!

Din data de 6.04.2020 se vor elibera Adeverințe APIA. Pentru mai multe informații contactați personalul primăriei.

06 April 2020
Anunț ședință de informare anuală

Detalii în atașament.

19 February 2020
Anunț ședință pentru înființarea rețelei de gaz

Primari prezenți:

Comuna Lazuri - Primar Lengyel Stefan

Comuna Micula - Primar Dobos Stefan

Comuna Agris - Primar Marton Zsuzsanna

Comuna Porumbesti - Primar Toth Zoltan  

22 January 2020
Anunt campanie de dezinsectie contra tantarilor

Detalii in atasament.

27 June 2019
SOLICITARE OFERTĂ PENTRU LUCRĂRI DE ,, REPARAȚII CAPITALE LA PARCĂRI ȘI TROTUARE ÎN COMUNA MICULA JUD. SATU MARE ETAPA A III A”

Comuna Micula solicită depunerea de oferte în vederea atribuirii unui contract de lucrări pentru : ,, Reparații capitale la parcări și trotuare în Comuna Micula - etapa a III a ”. Descrierea lucrării se găsește în atașamentele de mai jos. Valoarea estimată cu TVA este: 282 600 LEI.                    

Oferta va cuprinde descrierea lucrării, prețul în lei cu și fără TVA, termenul de garanție minim 24 luni, termenul de execuție: 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția de bună execuție va fi de 5% din valoarea totală fără TVA a contractului de lucrări prin reținerea succesivă din facturi.

Condiții de participare: oferta va conține: formularul de ofertă financiară, un grafic de execuție, listele de cantități de lucrări, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul își asumă respectarea caietului de sarcini/proiectului tehnic, lucrări similare. Propunerea financiară va cuprinde toate costurile, taxele și comisioanele aferente execuției. Oferta declarată câștigătoare va fi însoțită și de următoarele documente: certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar în corespondența cu obiectul contractului de achiziție publică conform cu originalul, copie legalizată sau original.

Se menționează faptul că se licitează: strada Salcâmilor, strada Orașu Nou și strada Dâmbului. Atribuirea contractului se va finaliza prin intermediul Catalogului Electronic SICAP. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertelor: marți 18 iunie orele 14:00. Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte a ofertei dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii: proiectant ing. Vásárhelyi 0745765400

06 June 2019